CARSHARING – B2C

Oferta dla Samorządów.

Jednostkom samorządowym i administracji publicznej oferujemy rozwiązania kompleksowe i gotowe do użycia. Nasz oferta obejmuje zaprojektowanie i wdrożenie indywidualnie dostosowanych ekologicznych systemów komunikacji miejskiej. Nasz zakres usług obejmuje:

  • Opracowanie planów i dokumentów koncepcyjnych dotyczących integracji systemu carsheringu z systemem transportowym miasta lub regionu.
  • Zaprojektowanie dedykowanych systemów carsheringowych opartych na innowacyjnych i proekologicznych rozwiązaniach: terminale ładowania, stację wynajmu aut elektrycznych oraz rowerów, darmowe aplikacje dla mieszkańców dedykowane do obsługi wynajmu aut i rowerów, systemu informatycznego do zarządzania flotą aut elektrycznych i rowerów.
  • Wdrożenie dedykowanego systemu dla wybranego podmiotu.
  • Wdrożenie systemu poboru opłat.

Zapraszamy również do kontaktu te Samorządy i jednostki administracyjne, które są zainteresowane współpracą w ramach PPP - Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.